Chi Tiết Sản Phẩm Đặt Hàng

 Ấn phẩm văn phòng (Stationery) thông thường bao gồm các loại:

- Giấy tiêu đề (Letter Head)
- Bao thư nhỏ (12x22)cm và bao thư lớn (25x35)cm(Envelope)
- Sổ tay (Agenda)
- Bằng khen, giấy khen
- Hóa đơn, Biên nhận
- Sticker, Notes...

Việc kinh doanh của bạn sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn bằng một bộ stationery được thiết kế bài bản, màu sắc, kiểu chữ và phong cách thiết kế đồ họa đồng nhất với logo. Chúng tôi hiểu phải sử dụng màu sắc, biểu tượng, font chữ và hiệu ứng đồ họa ra sao để làm nên một bộ stationery mà sẽ in dấu ấn trong tâm trí khách hàng của bạn.